จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คป.หนองคายจัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯรุ่นที่ 2 (วันที่สอง) [2019-02-11]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการ   แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย รุ่นที่ ๒ (วันที่สอง)จัดกิจกรรมกลุ่มภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ฝึกปฏิบัติตามบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ และแนะนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์(EM) ให้คำปรึกษา แนวการดำเนินงานคุมประพฤติเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพของงานคุมประพฤติสู่ชุมชน ณ โรงแรมรอยัล นาคาราหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายซึ่งได้รับเกียรติจากร.ต.อ.องอาจ อันตะยา ,นางนงค์คาร แก้วอุ่น,นางทองลา โคตรวัน,นางนิรชา นาคเสนและนางภัณฑิรา อันตะยา เป็นวิทยากรกลุ่ม