แผน/ตัวชี้วัด/สถิติ>>ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อ วันที่ Hits
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2) 2018-07-10 123
รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 2018-07-10 100