เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15>>สำนักงานคุมประพฤติ กทม.14 (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)
สำนักงานคุมประพฤติ กทม.14 (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)


สำนักงานคุมประพฤติ กทม.14 (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ) อาคารหลักสี่พลาซ่า (ศูนย์การค้าไอทีสแควร์) ชั้น T 333/100 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 576 0272-73 โทรสาร 02 576 0272

สำนักงานคุมประพฤติ กทม.14 (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)