เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 6>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร


ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-613557, 056-650962 Fax 056-613557, 056-650962 ต่อ 104