จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิด ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง” (ช่างตัดผมชายสไตล์แฟชั่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2023-08-30]