จำนวนผู้เข้าชม : 114

   


คุมประพฤติจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพ [2023-09-07]

วันนี้ (7 กันยายน 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด”  ซึ่งมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรนดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ คือภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครคุมประพฤติในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน และด้วยนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติได้ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาบุคลากร รวมถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ จึงได้มีการเพิ่มทักษะองค์ความรู้ที่หลากหลาย ถือเป็นโอกาสที่ดีแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม

 สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน การให้คำปรึกษารายบุคคล และเสริมสร้างบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน  จำนวน 25 คน และพนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 อีกจำนวน 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คนคุมประพฤติจัดประชุม