จำนวนผู้เข้าชม : 116

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน [2023-09-08]

วันนี้ ( 8 กันยายน 2566 ) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (.. 2566 – 2570) โดยมีนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิด  The Portal Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ดร. ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการบรรยายให้ความรู้ โดย ดร.พิชามญชุ์ เอี่ยวพานทอง คณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและขับเคลื่อน ซึ่งเป็นการยืนยันนโยบายและความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป