จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖๔ [2023-09-12]