จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศร [2023-09-15]