จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ ในวันพระธรรมสวนะ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ [2023-09-15]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความผาสุกภายในองค์กร ด้วยการพร้อมใจกันสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิ ตามสมควรแก่เวลา เนื่องในวันธรรมสวนะ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ โดยวันนี้ หลังจากการสวดมนต์ นายสงวน อุดมครบ พนักงานควบคุม เป็นผู้แลกเปลี่ยนนำหลักธรรม หัวข้อ "คนมีศีลเหมือนดินมีน้ำ คนขาดศีลเหมือนดินขาดน้ำ" ให้ทุกคนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้อง Friend Corner ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สำนักงานงานประพฤติจังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

14 ก.ย. 66 2.jpg