จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประพฤติกันทรลักษ์ ร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา [2023-09-15]

วันที่ 14 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกกนกศักดิ์ แถวทิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พร้อมแกนนำและพี่เล้ยงชมรมฯ ร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ในพื้นที่สำนักงานงานศึกษาธิการภาค 14 ณ โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ โดยดร.สมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ/อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์/ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรักษ์ เป็นหน่วยงานภาคีในการทำงานบริการสังคมและการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในการนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พร้อมแกนนำและพี่เล้ยงชมรมฯ ได้ร่วมแสดงนิทรรศการภาคีเครือข่าย พร้อมร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการการประเมินฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก