จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” (๔-๘ กันยายน ๒๕๖๖) [2023-09-17]