จำนวนผู้เข้าชม : 153

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมการใช้ “โปรแกรมใจพร้อม” รุ่นที่ 4 ตั้งเป้าหยุดการกระทำผิดซ้ำ สร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในทุกฐานความผิด [2023-09-18]

          วันนี้ (18 กันยายน 2566) นางนุสรา  วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการอบรม  การใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 โดยมี พนักงานคุมประพฤติในสังกัดส่วนกลาง สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 - 8 สำนักงานคุมประพฤติในเขต 8 และเขต 9 จำนวนทั้งสิ้น 54 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

          โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่เรียกว่าโปรแกรมใจพร้อมนี้ จะช่วยให้พนักงานคุมประพฤติที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้เพื่อแก้ไขฟื้นฟูสำหรับผู้กระทำผิดในทุกฐานความผิด และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพราะโปรแกรมใจพร้อมเป็นโปรแกรมที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พร้อมเปิดใจทบทวนตนเอง พร้อมต้อนรับโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต และพร้อมพัฒนาตนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหมายถึงการลดโอกาสในการที่ผู้ถูกคุมความประพฤติจะกลับเข้าสู่วงจรของการกระทำความผิดซ้ำ

          อนึ่ง โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน ที่ใช้ชื่อเฉพาะว่า “โปรแกรมใจพร้อม” ปรับปรุงมาจากโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี พ.ศ. 2548 โดยกรมคุมประพฤติได้พัฒนาโปรแกรมฯ ให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และนำมาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติได้ในทุกฐานความผิด เพื่อให้การดูแลแก้ไขฟื้นฟูมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม