จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน “โปรแกรมใจพร้อม” รุ่นที่ 3 [2023-09-18]