จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมมอบทุนประกอบอาชีพให้กับ ผู้ถูกคุมความประพฤติจากการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [2023-09-19]