จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๘ กันยายน ๒๕๖๖) [2023-09-19]