จำนวนผู้เข้าชม : 154

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยชิบะ และ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ยุติธรรม [2023-09-22]

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายวีระกิตติ์  หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิบะ และกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวชื่นชมคณะวิจัยในการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้กระทำผิดที่เป็นสตรีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานด้านการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาในระดับสากล

        โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ฮิโรโกะ โกโตะ หัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิบะ และกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายยูซูเกะ ซูซูกิ เลขานุการเอกและผู้ช่วยทูตฝ่ายยุติธรรม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย เดินทางมาเยือนกรมคุมประพฤติ เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหญิงในระบบงานคุมประพฤติไทย ซึ่งข้อสรุปจากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานคุมประพฤติและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลต่อไป สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านงานคุมประพฤติและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชนที่กรมคุมประพฤติได้จัดทำขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นในสาขากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม