เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 และชั้น 6

เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร.0 2141 4749

 

 

ที่ทำการกรมคุมประพฤติ
 

 

 

 

แผนที่ดาวเทียม 

E-Mail : infocenter@probation.go.th