ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ลาดหลุมแก้ว)>>ประมวลภาพกิจกรรมphoto1.jpgphoto10.jpgphoto11.jpgphoto12.jpgphoto13.jpgphoto2.JPGphoto3.jpgphoto4.jpgphoto5.jpgphoto6.JPG