ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ลาดหลุมแก้ว)>>สถานที่ศูนย์ฟื้นฟูฯphoto1.JPGphoto3.JPGphoto2.JPGphoto4.JPGphoto5.JPGphoto6.JPGphoto7.JPGphoto8.JPGphoto9.JPG