เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>แผนที่ที่ทำการกรมคุมประพฤติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 และชั้น 6

เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


ดู อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า