เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 4>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
สำนักงานคุมประพฤติ กทม.8 (ประจำศาลอาญาธนบุรี)


247/1 ถ. พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 024618691-3 โทรสาร 024168692

สำนักงานคุมประพฤติ กทม.8 (ประจำศาลอาญาธนบุรี)