เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 5>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่


ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 083 472 0065