เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 1>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 เลขที่ 118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี