เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 4>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น


255/25 หมู่ที่ 13 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-246191,043-331220,043-331221 โทรสาร 043-246191 แผนที่ : https://goo.gl/maps/Jfwa9aPrVZA2

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น