เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 5>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา


อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดพะเยา เลขที่ 339 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-481969

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา