เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 6>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร


ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5570-5208,0-5570-5209 โทรสาร 0-5570-5208

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร