เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 7>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
สำนักงานคุมประพฤติ กทม.6 (ประจำศาลแขวงดุสิต)


เลขที่ 247/1 ชั้น 3 ถ.วังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทร.0-2412-0083, 0-2412-3000, 0-2412-0090 โทรสาร.0-2412-0083 E-mail: dusit@probation.mail.go.th, dusit.dop@probation.mail.go.th

สำนักงานคุมประพฤติ กทม.6 (ประจำศาลแขวงดุสิต)