เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 7>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 18/7 หมู่ที่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0 - 3456 - 4411 - 2, 0 - 3456 - 4421 kanchanaburi.probation@gmail.com https://www.facebook.com/kanchanaburi.probation

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี