เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 9>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี


(อาคารฝ่ายคดี) เลขที่ 300/127-128 หมู่บ้านออมทองปัตตานี ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร.073-331186 (อาคารฝ่ายบริหาร) อาคารศาลากลาง(หลังใหม่) ชั้น2 ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร.073-337359 โทรสาร.073-337359